BPG120.100.OP11-1

792.960

Kích thước: 1200x1000x150
Khối lượng(kg):13.7kg ±5%
Thông số kỹ thuật liên quan (±10%)
– Tải trọng động: 2,500kg
– Tải trọng tĩnh: 5,000 kg
– Nút chống trượt: 28 cái
Chất liệu
– HDPE nguyên sinh
Màu sắc: Xanh dương

Category: