Chậu Cây từ Gáo Dừa

CHẬU TRỒNG CÂY BẰNG GÁO DỪA
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
ĐƯỢC LÀM TỪ GÁO DỪA
TRANG TRÍ NHÀ CỬA, ĐỂ BÀN, BAN CÔNG

KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG KÍNH : 13-15CM
CAO : 11-13 CM