Pallet PL08 – Den


Kích thước: 1200 x 1000 x 145 mm
Trọng tải: 11.3 kg ± 5%
Chất liệu: PP
Tải trọng: Động : 1.000kg
Tĩnh : 1.2000kg

Category: